BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 

  UKEB Okullarında bilişim teknolojileri dersinde 1 ve 2. sınıflara ‘’Dijital Sağlık ve Güvenlik’’ konuları anlatılmaktadır. Bilgisayar karşında nasıl oturulması gerektiği hem uygulamalı olarak hem de farklı örnek fotoğraflar üzerinde oturuş bozuklukları vurgulanarak aktarılmaktadır. 

  Teknolojik araç ve gereçlerin kullanım şekli, kullanım süresi ve bunları kullanırken dikkat edilmesi gerekilen güvenlik adımları örnekler üzerinden konuşularak öğrencilerin hayatlarındaki doğru veya yanlış yaptıklarını fark etmelerini sağlamak hedeflenmektedir. 

Yorumlar devre dışı bırakıldı.