fbpx
Atatürk
Anasayfa | Kişisel Verilerin Korunması | İletişim  +90 850 247 0 742 info@ukeb.com.tr>

UKEB’DE DEMOKRASİ ŞENLİĞİ

Demokrasi Bilinci

UKEB okullarında, öğrencilerimiz, okul yaşamının doğal akışı içinde, yaşam ortakları ile aynı ortamı, aynı olanakları paylaşırken, hak ve sorumluluklar dengesinin öneminin farkındadır. Okulumuzda her birey Demokratik yaşamının vazgeçilmez parçası seçilme hakkı ve toplumda kendini temsil edecek kişileri seçme sorumluluğunu üstlenerek okul yaşamından vatandaşlığa geçiş için bir hazırlık yapma imkanı bulur. Bu amaçla her yıl okulumuzda Okul Öğrenci Meclisi kurulur. Bu meclisi kurabilmek için de seçimler yapılır. Bu süreçte öğrencilerimizde yerleşik bir demokrasi kültürünün oluşturulması; seçme, seçilme ve oy kullanma kültürünün kazandırılması; katılımcı olma, iletişim kurabilme, demokratik liderliği benimseyebilme ve kamuoyu oluşturabilme becerilerinin kazandırılması yanında kendi kültürünü özümsemiş, millî ve manevî değerlere bağlı, evrensel değerler konusunda farkındalıkları gelişmiş bireyler olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır.

Okul Başkanlık seçimi sürecini ele almak için okul yönetimi/PDR birimimiz birinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar tüm öğrencileri ile hafta başında bir araya geldi. Ardından öğrenci sorunlarına çözüm bulacak, öğrenci haklarını koruyacak, öğrencilerin eğitim olanaklarına katılmalarını sağlayacak, okul programlarının geliştirilmesinde aktif rol oynayacak öğrenci meclisinin kurulması; sınıf temsilcilerinden oluşan milletvekillerinin seçilmesi sürecini tamamladılar. Meclis başkanlık seçimleri için adaylar hazırlık sürecine girdiler. Önümüzdeki günlerde adaylar propagandaları ve vaadleri ile seçmenleri ile buluşacaklar.
#ukebiz#rehberlikhizmetleri#yaşasındemokrasi