fbpx
Atatürk
Anasayfa | Kişisel Verilerin Korunması | İletişim  +90 850 247 0 742 info@ukeb.com.tr>

YARATICI DRAMAYLA TÜRKÇE DERSLERİ

Yaratıcı Drama İle İletişimi Güçlendirme Çalışmaları

Okulumuzun en çok kullanılan yaşam alanlarından biri de kütüphanemiz. İlkokul ve ortaokul öğrencilerimizin ihtiyaçlarına göre tasarlanan kütüphanemizde her sınıf düzeyinde birçok dersin kazanımına uygun etkinlikler yapılmakta, dersler işlenmektedir.

Türkçe dersleri kazanımlarına uygun olarak öğrencilerimizle güdümlü kitaplarla sesli ve sessiz okuma, yazma çalışmalarını geliştirme, yaratıcı drama ile iletişimi güçlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Dil gelişiminin en önemli alanlarından olan yaratıcı drama etkinliklerimiz ile öğrencilerimize yaratıcılığı geliştirme, eleştirel düşünme yeteneği kazandırma, birlikte çalışma alışkanlığı kazandırma, sosyal gelişimi sağlama, kendine güven duyma ve karar verme becerilerini geliştirme, dil ve iletişim becerilerini kazandırma, soyut kavramları ya da yaşantıları somutlaştırma, imgelem gücünü, duygularını ve düşüncelerini geliştirme amaçlı dersler yapılmaktadır.

Bu yıl okulumuzda yürütülen ve teması “Çocuk Edebiyatı” olan proje doğrultusunda eğitim öğretim yılı etkinlikleri kurgulandı. Çocuklarımızın hem bilime hem de sanatın kendilerini ifade etmelerine en çok imkan tanıyan alanı edebiyata ilgilerini artırmak, hayal güçlerini özgür bırakmak amacıyla gerçekleştirilen yaratıcı drama etkinlikleri ile işlenen Türkçe derslerimizde öğrencilerimizin geleceğe dair bilinçlerini artırmak hedeflenmektedir.