fbpx
Atatürk
Anasayfa | Kişisel Verilerin Korunması | İletişim  +90 850 247 0 742 info@ukeb.com.tr>

YETMER İLE DÜŞÜNME VE ÜRETME

2022 Yılında Bireylerde Aranacak En Önemli Beceriler

Dünya Ekonomi Forumunda yayınlanan raporda 2022 yılında bireylerde aranacak en önemli beceriler “analitik düşünme ve yenilikçilik, aktif öğrenme, yaratıcılık, özgünlük, teknoloji tasarımı ve programlama, eleştirel düşünme ve analiz, karmaşık problem çözme, liderlik ve sosyal etki, muhakeme, problem çözme, sistem analizi ve değerlendirmesi” şeklinde sıralanmaktadır.
Çıkış amacını yukarıda açıklanan becerilere dayandıran YETMER Programımızın 6. sınıf öğrencilerimizle yürütülen çalışmaları kapsamında öğrencilerimiz, yaptıkları proje çalışmaları çerçevesinde problem belirleme, problem üzerinde araştırma yapma, yaratıcı bir çözüm üretme aşamalarını gerçekleştirmekte ve yukarıda belirtilen birçok üst düzey düşünme becerisini kullanmalarına olanak sağlayacak çalışmalar yapmaktadırlar. Dönem başından beri danışmanlarıyla birlikte çalışan proje gruplarımız ihtiyaç analizlerini tamamlayarak problem cümlelerini belirlediler. Bu aşamadan sonra çılgın ve standart çözümler arama, inovatif ürünler tasarlama ve prototip yapma aşamalarını yürüterek ekip çalışmalarına devam edeceklerdir.