İlkokul

İlköğretim Programlarımız,

MEB müfredatına uygun olarak Akademik Danışma Kurulumuzun temelini oluşturduğu eğitim felsefemiz ile hazırlanmıştır.

Merkezinde “ÇOCUK” olan programlarımız, öğrencilerimizin gelişimsel ve bireysel özelliklerini en doğru şekilde tanımlayarak, pedagojik temelde destekleyecek Emotional Development Program (EDP) ile zenginleştirilmiştir.

Okulumuzun patentlerini aldığı özel programlar ile yetişen öğrencilerimizin, 21. Yüzyılın sosyal ve iş yaşamında kişilerden beklenen özgüven, girişimcilik, liyakat, liderlik, akademik ve yaşam başarısı gibi nitelikleri erken yaşta gerçekçi deneyimlerle kalıcı karakter özellikleri haline getirdiklerini gururla gözlemliyoruz.

Atatürk ilkelerini özümseyerek yaşam anlayışlarının içine alan öğrencilerimizin gelecekte ülkemizi her platformda en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz.