fbpx
Atatürk
Anasayfa | Kişisel Verilerin Korunması | İletişim  +90 850 247 0 742 info@ukeb.com.tr>

MEDYA OKURYAZARLIĞI

Medya okuryazarlığı, yazılı ve yazılı olmayan, büyük çeşitlilik gösteren formatlardaki (televizyon, video, sinema, reklamlar, internet vb.) mesajlara ulaşma, bunları çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneği olarak tanımlanmaktadır.

Medya okuryazarlığı projesi, medyayı doğru okuyan, dünyaya ve yaşadığı çevreye duyarlı, sanatı ve keşfetmeyi seven, medya mesajlarını ve görsel materyalleri akıl süzgecinden geçirebilen, analiz edebilen bilinçli bir kitle oluşturmayı amaçlamaktadır.

Medya Okur Yazarlığı dersi veren kişinin bu alandaki deneyimi ve yaklaşımı çok önemlidir. UKEB Okullarında medya okuryazarlığı dersi, kendisi de Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde okumuş ve medya sektöründe çalışmış yönetmen Doğa Kılcıoğlu Esen tarafından verilmektedir.

Medya Okuryazarlığı dersi ilkokul birinci sınıftan itibaren her sınıfa okutulur ve müfredatta bulunan kazanımlarla paralel halde ilerler.

  1. VE 2. SINIFLAR

Birinci ve ikinci sınıflarla bir yandan çocukları bilinçlendiren (fazla bilgisayar oyunu oynamanın zararları, çevre kirliliğine karşı duyarlılık vb konularda) kısa animasyonlar izletilirken, bir yandan klasik çocuk filmlerinden parçalar izletilip, bu parçalardaki kavramlar üzerine (dostluk, cesaret, ailenin önemi vb konularda) konuşulur ve film onların seviyesine uygun bir şekilde analiz edilir. Bunların yanında bir sanat eserinden keyif almanın temelleri küçük yaşlardan itibaren atıldığı için çocuklar, ünlü ressamlar ve onların eserleriyle  (Pablo Picasso, Vincent Van Gogh, Leonardo da Vinci vb) tanıştırılır ve detaylarını fark edip üzerine yorum yapmaları sağlanır, kısacası bir sanat eserini nasıl okuyacağı öğretilir. 1. ve 2. sınıflarda tüm dersler deste öğrenilenlerle ilgili görsel bir ürün tasarlayarak (resim, boyama, hamurdan heykel yapmak gibi) tamamlanır, çocuklar izledikleri filmden ya da tablodaki bir renkten yola çıkarak kendi sanat eserlerini üretirler. Böylece hem motor becerileri gelişir hem de öğrendiklerini keyifli bir şekilde özümserler.

 

  1. VE 4. SINIFLAR
    3. ve 4. sınıflarda çocuklar, bir yandan yaşlarına uygun çocuk filmlerinden parçalar izleyip analiz etmeye devam ederken, bir yandan da sosyal medyanın bilinçli kullanımı konusunda bilinçlendirici kısa filmler izlerler ve bu konuyu kendi aralarında da tartışırlar. Onlara kişisel bilgilerin gizliliğinin ve sosyal medyada karşılaşılan yabancılara karşı temkinli tavrın önemi anlatılır. Bu sınıflarda motor becerileri biraz daha gelişmiş olduğu için çocuklar oyun hamurlarından karakterler yaratıp Stop-Motion animasyon türünde filmler üretmeye başlarlar. Ayrıca çocuklar, kendilerini ve yakın çevrelerini anlatan küçük videolar çekerler, bu sırada bir yandan kamera kullanımını ve çerçeve yapmayı öğrenirken bir yandan da kendilerini görsel olarak ifade etmeyi ve bir kalabalığın önünde ürettiklerini paylaşabilmeyi öğrenirler. Bu filmler sırasında çocuklar kolay kullanabilecekleri bir kurgu programını da öğrenip uygulamaya başlarlar. Sanat tarihi ve tablo analizi de bu sınıflarda devam eder.

 

Ekin Koleji Medya Yarışması “En İyi Gelecek Vaat Eden Yönetmen Ödülü” Ayrılmaz İkili from UKEB Okulları on Vimeo.

ORTAOKUL’DA MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ

Ortaokulda çocuklar sadece film ve tabloları değil aynı zamanda kendilerini birer tüketim girdabına sürükleyen reklamları da analiz etmeye başlar. Bu analizler sırasında, markanın kendisine verdiği bilinçaltı mesajın farkına varır ve daha bilinçli bir tüketici haline gelir. Farkındalığın artması bu alandaki anahtar kelimedir ve çocukların bir yandan dünyayı ve çevresini sorgulayan bir yandan da karşısındakiyle empati kurabilen bireyler olmasını sağlar. Çocukların görsel bir eseri okuması, ana fikrini çıkarması ve analiz etmesi onları sözel olarak da çok geliştirmekte ve başta Türkçe olmak üzere birçok derse olumlu katkısı gözlenmektedir. Bu anlamda hazırlandıkları sınavlarda bile medya okuryazarlığı dersinin katkıları kendini göstermektedir. Ortaokulda çocuklar sanat tarihinin düşünsel olarak daha derinlik isteyen örnekleriyle (Rene Magritte, Salvador Dali, Edward Hopper gibi) bir araya gelir, tablolarının altında yatan anlamlar ve renklerin yarattığı etki üzerine tartışırlar). Bunlarla birlikte bilinçli sosyal medya kullanımı bu dersin vazgeçilmezidir. Ortaokul çocukları artık kendi senaryolarını oluşturup, çekebilecek ve kurgulayacak düzeye gelirler. Stop-Motion filmlerin yanında kendileri oyunculuk yapıp kendi filmlerini çekebilmektedir. Bu çekimler sırasında da hem yaratıcılıkları gelişmekte, hem de bir takım olarak çalışmayı ve sorumluluk almayı öğrenmektedirler.

Sehrin Ortasi Orman from Doga Kilcioglu on Vimeo.

 

RTÜK’ün web sitesinden alıntı:

“Konuyla ilgili olarak son zamanlarda yapılan araştırmalar, medya okuryazarlığı eğitiminin küçük çocukların alkol hakkındaki karar verme davranışlarını dahi etkileyebildiğini göstermektedir. Medya okuryazarlığının çocukları ve gençleri medyanın olumsuz etkilerinden koruyabileceğine yönelik abd’de yürütülen bu tartışmalar ülkemizde de yankı bulmuş ve akademik düzeyde gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Çocukların ve yetişkinlerin giderek tüm yaşamlarını kuşatan medya mesajlarına karşı korunması önlemlerinin başında gelen medya okuryazarlığı, üzerinde önemle durulması ve geliştirilmesi gerekli bir uygulama olarak görülmeye başlanmıştır.”