fbpx
Atatürk
Anasayfa | Kişisel Verilerin Korunması | İletişim  +90 850 247 0 742 info@ukeb.com.tr>

MIND & SCIENCE PROGRAM

UKEB Okullarında değerli akademisyenlerin hazırladığı, bilim öğrenmenin en gerçekçi modellerinden olan, araştırma-sorgulama ve proje tabanlı öğretim modellerini merkeze alan MIND & SCIENCE PROGRAM uygulanmaktadır. Program çocukların bilimsel ve yaratıcı düşünme, merakla sorgulama duygularını açığa çıkartma, doğanın içindeki bilimselliği keşfetme yeteneklerinin gelişmesini sağlar.

Okulumuzdaki birçok bilimsel çalışmanın yapılacağı atölye ve merkezin programlarının temeli bu programla atılacaktır.

Mind & Science Program deneyimli fizik öğretmenleri tarafından yürütülmekte…


psnAvrupa ölçeğinde 3-11 yaş grubu bilim eğitiminde 14 ülkeden uzman araştırmacılarla yürütülen, Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı tarafından desteklenen Pri-Sci-Net Projesi’nde bulunan bilimsel çalışmalarla öğrencilerimiz bilimle iç içe büyüyecekler.

www.prisci.net/

 

 

Investigate – İncelemek1

Araştırma, sorgulama becerisi kazanarak, öğrenmeyi içselleştirmek için öğrencilerimiz  “inceleme” konusunda deneyimler elde edecekleri sınıflar, atölyeler, laboratuvarlar ve doğal ortamlarda çalışmalar yaparlar.

Araştırmaya dayalı öğrenme ile öğrenciler, dünyanın nasıl çalıştığı hakkındaki soruları araştırarak öğrenir. Çocukların sınıf düzeylerine uygun şekilde planlanan sorular, öğrencilerin aktif şekilde rol aldığı delil toplama, veri paylaşımı gibi bilimsel bir ortamda cevap bulur.

Araştırmalar için gruplar birlikte çalışırlar. Sosyal öğrenme ortamında gördüklerini, öğrendiklerini, fikirlerini birbirleri ile paylaşırlar.

 

Inquire – Sorgulamak2

İnsanoğlunun doğasındaki merak, onu doğal olarak soru soran biri haline getirir. Ancak öğrenme ortamının, sorulan sorunun kalitesinde büyük önemi vardır. Sadece kaliteli öğrenme ortamları sorunun kalitesini arttırır ve cevap bilgiye dönüşür. Öğrencilerin soru sorma özgürlükleri destekleyerek, “Bilimsel Sorgulama” yeteneklerinin gelişmesi için teşvik ediyoruz.

Öğretmenler bilgiyi veren değil, öğrencinin bilgiye ulaşma yolculuğunda sadece rehberi konumundadır. Gözlemler, deneyler, modellemeler ve her biri arasındaki ilişkiler öğrencilerimizin doğal bir sorgulayan olarak bakış açılarını geliştirir.

Evaluate – Değerlendirmek3

Değerlendirme, bilimde derinlemesine öğrenmeyi teşvik eden bir süreçtir.  Sorgulama tabanlı öğrenme, öğrencilerin soruşturma sırasında topladıkları kanıtları doğru değerlendirmelerini sağlar.

Kanıtların değerlendirilmesi, gözlemler sırasında oluşmuş modellerin doğru tanımlanmasına bağlıdır. Üstelik elde edilen sonuçlara ne kadar güvenip güvenmedikleri de çok önemlidir. Sonuçların değişik seçeneklere yol açıp açmayacağını araştırmaları, eğer birden fazla sonuca ulaşılıyorsa bunları sıralamaları gerekir.

Değerlendirme aynı zamanda çocukların başkaları tarafından ileri sürülen değişik seçenekli açıklamaları dikkate alarak, sonuçlar üzerinde kendi tezlerini savunmalarını ya da geliştirmelerini sağlar.

 

Connect – Bağlamak4

Bilim, doğal oluşumların nasıl çalıştıklarını ve bu oluşumlar konusunda bilim insanlarının nasıl açıklamalarda bulunduklarını öğrenmek üzerine kurgulanmıştır. Doğal oluşumları sorgularken gözlemlerle bu oluşumların açıklamaları arasında bağlantı kurmak şarttır.

Öğrenciler, gözlemledikleri ile kendi fikirleri arasında bağlantı kurarlarsa araştırdıkları konuları çok daha kolay ve kalıcı şekilde anlamalarını sağlar. Öğrenciler kendi aralarında gözlemledikleri sonuçları tartışırken sorulara pozitif ve negatif bakış açıları ile bakarak konuları kritik ederler.

Küçük yaşlardan itibaren bu bağlantıları öğrenen çocuklar, bilimi çok daha iyi öğrenecek, bilimsel düşünmeyi benimseyeceklerdir.Çocuklar onları araştırmak için yola ne ilişkin sonuçlar çıkarmak yardımcı olmak için kendi gözlemleri ve fikirler arasındaki bağlantıları kurmak için teşvik edilmelidir.