fbpx
Atatürk
Anasayfa | Kişisel Verilerin Korunması | İletişim  +90 850 247 0 742 info@ukeb.com.tr>

Nasıl Bir Eğitim?

UKEB Okulları’nda her bir öğrencinin kendisini tanımasına ve kendi hedeflerini bulmasına yardımcı olacak, eğitim hayatlarının her aşamasında onlara artı değer katacak kaliteli eğitim ortamını yaratacak bir eğitim sistemi ile çalışıyoruz. Öğrencilerimizin, bireysel gelişimlerini ve yeteneklerini destekleyerek, akademik, sosyal, kültürel yönden en üst düzeye çıkaracak, güncel, ihtiyaca cevap veren ve amaca hizmet eden eğitim ve öğretim programı ile çocuklarımızı en iyi şekilde geliştirmeyi hedefledik.

Bu eğitim felsefesi ile yetişen öğrencilerimiz geleceğin “NİTELİKLİ BİREYLERİ” olacaklar.

Çocuk Merkezli Eğitim

UKEB Okulları, fiziksel, sosyal koşulları ve eğitim felsefesi ile ‘’çocuklarımızı merkezine’’ alıyor. Bugüne kadar idealimiz olan tutkulu, soran, sorgulayan; bütüncül düşünme, sentez yapabilme yeteneği ile donanmış, paylaşımcı, ekip ruhuna sahip, iletişim yeteneği güçlü bireylerle kurulmuş bir geleceği yaratmak için hazırız.

Uluslararası Kültür

Pek çok ülkeden eğitim kurumları ile ortak programlar, projeler, kamplar ve festivaller geliştiren UKEB Okulları, ulusal değerlerimizden uluslararası değerlere bir köprü misyonu da üstleniyor. Bu programlar, çocuklarımızın farklı kültür ve bakış açıları ile tanışmalarını, akademik düzeylerini geliştirmelerini  ve  çağdaş bir uluslararası  vizyona sahip olmalarını sağlayacaktır.

Yabancı Dil Eğitimi

Dünya insanı olma yolunda en önemli aşamalardan birini oluşturan yabancı dil eğitiminde de fark yaratan UKEB Okulları, müfredatında bulunan yabancı dilleri öğrencilerinin hayatın her alanında kullanabilmeleri için sahne sanatlarından müzik orkestralarına, uluslararası projelerden sınıf ortamına kadar aktif olarak kullanacakları alanlar yaratıyor.

UKEB OKULLARI ÖĞRENCİ NİTELİKLERİ

 

UKEB Okulları’nın kuruluş sürecinde,

 “Ne yapmak istiyoruz?”

“Nasıl bireyler yetiştirmek istiyoruz?”

“Nasıl bir eğitim?”

“Yetiştirmek istediğimiz bireyler hangi özelliklere, yaşantılara, davranışlara sahip olacaklar? “

gibi çok önemli soruların yanıtlarını aradık. Bunun için hazırladığımız her program, yazdığımız her satır ve tüm mesaimiz, emeğimiz çocuklarımız için en doğrusunu yapmaya yöneliktir.

UKEB Okulları’nda her bir öğrencinin kendisini tanımasına ve kendi hedeflerini bulmasına yardımcı olacak, eğitim hayatlarının her aşamasında onlara artı değer katacak kaliteli eğitim ortamını yaratmak için çalışıyoruz. Öğrencilerimizin, ancak bireysel gelişimleri içerisinde, akademik, sosyal, kültürel yönden en üst düzeye ulaşabileceği düşüncesinden yola çıkarak güncel, ihtiyaca cevap veren ve amaca hizmet eden eğitim ve öğretim programı ile çocuklarımızı en iyi şekilde geliştireceğimizi düşünüyoruz. Bu eğitim felsefesi ile yetişen öğrencilerimiz için hedeflediğimiz “ÖĞRENCİ NİTELİKLERİ” şunlardır;

ELEŞTİREL DÜŞÜNEBİLEN: Bilgi temelinde, bilimsel yöntemleri ve akıl yürütme becerilerini etkin bir şekilde kullanarak karar verebilir ve en doğru seçimi yapabilir.

SAĞLIKLI VE ENERJİ DOLU: Gelişim dönemine uygun olarak, fiziksel ve ruhsal sağlığını koruyabilecek, sürdürebilecek ve iyileştirebilecek davranışlara karar verebilir ve uygulayabilir.

MERAKLI VE COŞKULU: Duyularını ve duygularını etkin bir şekilde kullanarak yaşamının her anında içsel bir sorma-bilme isteği oluşturabilir.

ARAŞTIRAN – SORGULAYAN: Karşılaştığı problemleri sorgulayıcı bir araştırma süreciyle çözümler üretebilir.

ÖZGÜR: Düşündüğünü özgürce ifade edebilir ve çevresiyle saygı ve sevgi çerçevesinde özgürce iletişim kurabilir.

YEREL (ULUSAL) VE EVRENSEL KÜLTÜRÜ SENTEZLEYEN: Her türlü ortamda, yerel ve evrensel kültürel değerler arasında rahatça geçiş yapabilir, en uygun sentezlemeyi yaparak kendini ifade edebilir ve ihtiyaçlarını karşılayabilir.

RİSK ALABİLEN: Gerektiğinde risk alabilir ve riskleri optimize ederek en uzak hedefe ulaşabilir.

TEK BAŞINA OLDUĞU KADAR GRUPLA BİRLİKTE DE ÇALIŞABİLEN: Bir işi tamamlamak için, bireysel ya da grup içinde, bilgi ve beceri ve yetkinliklerini en etkili şekilde kullanabilir.

GİRİŞİMCİ: Sahip olduğu niteliklerin bilincinde, yenilikçi düşünme ve üretim yollarını keşfedebilir, geliştirebilir ve farklılaştırabilir.

YARATICI VE YENİLİKÇİ: Bilimsel bilgi temelli yaratıcılığını kullanarak yenilikçi fikir ve ürün üretebilir.