OKUBEG-FENBEG-MATBEG

OKUBEG 

  OKUBEG, bilgi çağında öğrencilerin karşılaştıkları tüm sözel, yazılı ve görsel anlatımlarda bilgiye ulaşabilme, açık ya da örtülü anlamların çıkarımını yapabilme, analitik yollar oluşturabilme ve bilgiyi değerlendirebilme becerileri için geliştirilen benzersiz bir uygulamadır. Bu becerileri geliştirmek adına her yıl olduğu gibi bu yıl da UKEB Okullarında OKUBEG uygulaması gerçekleştirildi. 3. sınıftan 8. sınıfa kadar katılım gösteren tüm öğrenciler, klasik sınavların dışında yaratıcı düşünmeyi destekleyen bir uygulamayla tanışmış oldular.  

 

 

FENBEG 

  FENBEG, öğrencilerin karşılaştıkları problemlere yaratıcı çözümler önermesini öne çıkaran, bir probleme birden fazla bakış açısı geliştirme, yaşantıları etkileyen olguları bilimsel olarak açıklama ve bilimsel muhakeme düzeylerini ölçerek onların bilimsel okuryazarlığa ulaşmalarına yardımcı olmak için geliştirilen bir uygulamadır. Öğrencilerin günlük yaşamlarında bilimin rolünü anlamlandırmalarına katkı sağlar. UKEB Okullarında her sene 4. sınıf seviyesinden 8. sınıf seviyesine kadar bu sınava öğrencilerin katılımı sağlanmaktadır. 

                                               

MATBEG 

  Bu ulusal sınav, öğrencilerin bulundukları çağı matematiksel olarak anlamlandırmasına, karşılaşılan problemlerin çözümünde matematiksel olarak düşünmesine, matematiğin tarihsel gelişim sürecini gözlemleyerek matematiğe karşı daha derin bir anlayış oluşturmasına yardımcı olmak için geliştirilen bir matematik uygulamasıdır. Bu anlamda öğrencilerin bu sınavlar sayesinde keyifli vakit geçirmesinin yanı sıra onların problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Yorumlar devre dışı bırakıldı.