“OKUBEG, bilgi çağında öğrencilerin karşılaştıkları tüm sözlü, yazılı ve görsel anlatımlarda bilgiye ulaşabilme, açık ya da örtülü anlamların çıkarımını yapabilme, analitik yollar oluşturabilme ve bilgiyi değerlendirebilme becerilerini ölçmek için geliştirilen benzersiz bir uygulamadır.”  

UKEB olarak öğrencilerimizde yukarıda belirtilen birtakım becerileri geliştirmek için her yıl olduğu gibi bu yıl da OKUBEG uygulamasını okulumuzda gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz bu uygulamayla birlikte okuma ve okuduğunu anlamaya dair farklı bakış açıları kazanma yolunda önemli bir adım atmış oldular. 

Yorumlar devre dışı bırakıldı.