UKEB LIFE DERSİ: “İÇ MİMARLIK VE BİYOFİLİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK” 

   UKEBLIFE dersleri, UKEB Okullarının ilkokul ve ortaokul öğrencilerine hem bugünün hem de yarının mesleklerini tanımaları için fırsatlar yaratan özel bir programdır. Bu program doğrultusunda Prof. Dr. Deniz Hasret Hasırcı şubat ayındaki UKEBLIFE dersinin konuğu oldu.  

 

  Sayın Hasırcı öğrencilere “İç Mimarlık ve Biyofilik Sürdürülebilirlik” konulu sunumunu gerçekleştirdi. Bu sunumda mimarlık mesleği ve mesleğin incelikleri üzerinde duruldu. Aynı zamanda “Biyofilik Sürdürülebilirlik” kavramı ile ilk defa karşılaşan öğrenciler merakla sunumu takip ettiler. Sayın Hasırcı’ya öğrenciler merak ettikleri soruları sordular. 

   

  Sunumun sonunda öğrenciler, kendi odalarını nasıl biyofilik ve ekolojik olarak tasarlayabilecekleri hakkındaki bilgileri not defterlerine kurgulayarak ve yeni bilgilerle dersi tamamladılar.  

 

  Prof. Dr. Deniz Hasret Hasırcı’ya değerli sunumu ve açtığı yeni ufuklar için teşekkür ederiz. 

Yorumlar devre dışı bırakıldı.