İLKOKUL Programı

12

Sınıf

20

SINIF BAŞINA ÖĞRENCİ SAYISI

İngilizce - Fransızca

Yabancı Dil

Çocukların akademik ve yaşamsal başarılarının temellerini attıkları, daima hatırlayacakları mutlu çocukluk anılarının okulu...

1.Sınıfla başlayan öğrencilik yolculuğu, aynı zamanda çocukların vatandaşlık sorumluluğunun da başladığı anlamına gelir. Bu bilinçle UKEB ‘de yetişen her çocuk,  geleceğin aydın, adaletli, vizyoner, girişimcileri olarak hayata hazırlanırlar. İçinde bulundukları çağdaş eğitim atmosferinde, haklarının ve sorumluluklarının bilincinde yetişerek, akademik üstün başarılarının yanı sıra yüksek nitelikli karakterleri ile ülkemizin, ailelerinin gururu olurlar.

YAŞAMA BİLİMSEL BAKIŞ!

Öğrencilerimiz, okul öncesinden başlayan bilim eğitimi programlarımız sayesinde, araştırma, sorgulama, veri toplama, bilgiyi edinme, aktarma, sentezleme gibi nitelikli öğrenme alışkanlıkları edinerek, akademik başarının temellerini atar, oluşturdukları öğrenme disiplini ile yaşam boyu öğrenen olurlar.

UKEB’ DE ÇOCUKLAR, ÇOK YÖNLÜ, ENTELEKTÜEL BİREYLER OLARAK YETİŞİRLER…

Sınıf ve branş öğretmenlerine ilave olarak kurumda görev yapan alanında uzman eğitimcilerle birlikte sanat, bilim, teknoloji, spor gibi farklı disiplinlerin akademik müfredata entegre edilmesi ile her konuyu geniş bir çerçevede öğrenme fırsatı bulurlar. Disiplinler arası entegrasyonun, çok yönlü düşünme, çoklu yetenek oluşumu, yaratıcılık gibi faydalarıyla küçük yaşlarda tanışırlar. 

Videoyu oynat

BİREYSEL FARKLILIKLARIN ZENGİNLİĞİ…

Her öğrencinin kendi potansiyelini tanıması, yeteneklerinin ortaya çıkması ve performansa dönüşmesi yolculuğu eğitim, öğretimin en önemli hedefidir. UKEB Okullarının geliştirdiği, eğitimciler ve Rehberlik biriminin işbirliği ile takip ettiği programlarla her bir öğrencimiz objektif olarak değerlendirilir. Güçlü olduğu ve geliştirilmeye açık alanlar tespit edilir, ihtiyacına yönelik bireysel çalışmalar düzenlenir.

YAPAY ZEKÂ VE KODLAMA OKULUN GÜNLÜK YAŞAMINDA!

Nitelikli okur, yazarlık, bilimsel döngüler, örüntüler, stratejik planlamalar, inovatif bakış açısı ile problem çözme öğrencilerimizin normal bir okul günü içinde yaşadığı kavramlardır. YETMER ile tüm disiplinleri bir araya getiren çalışmalar, Mindfulness ile kendi yetenekleri ile tanışma tecrübeleri, öğrencilerimizin giriş, gelişme, sonuç döngüsünü içselleştirmelerini, konuları, nesneleri, olayları imgeleyebilmelerini sağlar. Tüm bu yetkinliklerini teknolojiye entegre ederek geleceğin mesleklerine hazırlanırlar.

ANADİLİMİZ TÜRKÇE, 2. DİLİMİZ İNGİLİZCE,
YABANCI DİLİMİZ FRANSIZCA!

Öğrencilerimiz, Türkiye’de az sayıda okulun akreditasyonuna sahip olduğu EDEXCEL Programıyla İngilizce dilini öğrenirler.  Okul Öncesinden başlayarak nitelikli dil öğrenimine imkân sağlayan Edexcel Program, ezberden uzak yöntemleriyle, İngilizceyi edinmelerini sağlar. Girdikleri VERSANT sınavla, Global Scale of English (GSE) ile değerlendirilirler. Pearson English Benchmark testlerle ölçeklenir, split çalışma programlarıyla bireysel takipler yapılarak, her öğrencinin üst seviyeye çıkışları desteklenir. Katıldıkları uluslararası organizasyonlarla dile hâkimiyetlerini geliştirirler.

Küçük Kulüp Okullarımızda 6 yaştan itibaren başlayan Fransızca öğretimi, 7. Sınıf sonuna kadar haftada 2 saatlik programlarla sürer. 12 yaş öncesi çoklu dil öğreniminin nörolojik kazanımlarını edinen öğrencilerimiz, dilleri kültürleri ile birlikte öğrenerek farklı kültürlere saygı duyan, işbirlikleri kurabilen “Dünya Vatandaşı” olarak yetişirler.

ÖĞRENMEYİ ÖĞRENEN ÇOCUKLARIMIZ İÇİN AKADEMİK BAŞARI KAÇINILMAZ BİR DURUMDUR!

Akademik dürüstlüğü erken yaşlarda öğrenen çocuklarımız, öğrenen olmanın heyecanını yaşar, edindikleri bilgileri kullanacakları çeşitli imkânlar bulurlar. Bireysel, grup etkinlikleri, ulusal/ uluslararası projeler, yarışmalar, konferanslar, münazaralar, sanatsal, sportif etkinliklerde akademik bilgilerini kullanırlar. Bilginin not almanın ötesindeki değerini erken yaşta öğrenirler.

BAŞARININ SIRRI, İLETİŞİM!

Öğrencilerimize, okul öncesinden başlayarak, her yaş seviyesinin gelişimine uygun nitelikte etkinliklerle, iletişim becerilerini geliştirecekleri ortamlar yaratıyoruz. UKEB LIFE konuklarını ağırlarken, sivil toplum örgütleriyle organizasyonlar düzenlerken, akran eğitimlerinde, okul meclislerinde iletişimin sihirli dilini öğrenirler.  

AKADEMİK KADRO VE DANIŞMA KURULU İLE YAŞAYAN PROGRAMLAR

İlköğretim Programlarımız, MEB müfredatına uygun olarak Akademik Danışma Kurulumuzun temelini oluşturduğu eğitim felsefemiz ile hazırlanmıştır.

Merkezinde “ÇOCUK” olan programlarımız, öğrencilerimizin gelişimsel ve bireysel özelliklerini en doğru şekilde tanımlayarak, pedagojik temelde destekleyecek Emotional Development Program (EDP) ile zenginleştirilmiştir.

Okulumuzun patentlerini aldığı özel programlar ile yetişen öğrencilerimizin, 21. Yüzyılın sosyal ve iş yaşamında kişilerden beklenen özgüven, girişimcilik, liyakat, liderlik, akademik ve yaşam başarısı gibi nitelikleri erken yaşta gerçekçi deneyimlerle kalıcı karakter özellikleri haline getirdiklerini gururla gözlemliyoruz.

Atatürk ilkelerini özümseyerek yaşam anlayışlarının içine alan öğrencilerimizin gelecekte ülkemizi her platformda en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz.