1. SINIFLAR’DA MIND&SCIENCE  

  Mind & Science dersimizde birinci sınıflarımızda ışık konusu işlenip gökkuşağının oluşum şartları konuşuldu.  

   Mİnd & Science dersimizde gökkuşağındaki renkleri detaylı gözlemleyip sırasıyla saymaya çalıştık. Dersimizin ikinci aşamasında ise gökkuşağındaki bazı renkleri yok edip edemeyeceğimizi tartıştık ve suya cyan rengi boya damlatarak gökkuşağındaki bazı renkleri yok etmeyi başardık. Süreci sorgulayarak ve gözlemlediklerimizi çizerek dersimizi tamamladık.  

Yorumlar devre dışı bırakıldı.