mindfulness

Okulumuzda 1.sınıf öğrencilerimiz ile yürüttüğümüz ve öğrencilerimizin bireysel gelişmelerini yakından takip etmemizi destekleyen ‘’Mindfulness’’ programı, bilinçli farkındalığın gelişimine destek verme ve öğrencilerin yatkınlıklarının olduğu alanlarda 
Daha fazla