görsel sanatlar

  UKEB Okulları olarak ilköğretim çağındaki öğrencilerimizin resim yapma becerisinin gelişmesi çocuklarımızın daha fazla özgüven kazanması demektir. Öğrencilerimiz çizdikleri her çizgi ile daha güçlü bir karaktere 
Daha fazla