Monthly Archives: Mart 2024

  “Dünya Tiyatrolar Günü” kapsamında 3.sınıf öğrencileri örnek aldıkları kişileri seçtiler ve araştırdılar. Bu kişileri arkadaşlarına en etkili şekilde sunmak için hazırlandılar. Kullandıkları maskeler, kostümler, 
Daha fazla
UKEB Okullarında öğrenciler ikinci yabancı dil olarak Fransızca eğitimi almaktadır. Öğrencilerin projelere ve etkinliklere katılımı UKEB Okulları felsefesi gereği büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda Fransızca 
Daha fazla
4.sınıf öğrencilerinin katılımı ile Cumhuriyet Dönemi sanatçılarından ‘’Nejad Devrim ve Mübin Orhon: İki İmge Yolcusu’’ adlı sergi ziyaret edildi.    Mübin Orhon’un monokram tarzında büyüleyici 
Daha fazla
  4-14 Mart tarihleri arasında düzenlenen ‘’Matematik, Bilim ve Teknoloji Haftası’’ kapsamında müzik dersinde 4. sınıf öğrencilerinin katılımı ile müzik eğitiminde matematiğin yeri konu başlıklı 
Daha fazla
  Üçüncü sınıf öğrencileri ‘’Matematik Haftası’’ kapmasında çeşitli oyunlar tasarladılar. Tasarladıkları oyunları iletişim ve sunum becerilerini aktif kullanarak arkadaşlarına sundular. Öğrenilen konuları içeren bu oyunlar 
Daha fazla
  İlkbaharın müjdecisi, gece ve gündüzün eşitlendiği 21 Mart Ekinoks gününde on iki saat gece ve on iki saat gündüz eşitliğine dikkat çekmek amacı ile 
Daha fazla
‘’Matematik, Bilim ve Teknoloji Haftası’’ kapsamında 4. sınıflar için düzenlenen “Bilgi Yarışması” heyecan, merak ve coşku içinde gerçekleşti. İki grup, beş ayrı branştan soruların yer 
Daha fazla
  11- 15 Mart ‘’Matematik, Bilim ve Teknoloji Haftası’’ etkinlikleri kapsamında düzenlenen Mathvivor Yarışması’nda 5.sınıf öğrencileri hazırlanan parkuru zamana karşı tamamlamaya çalışmaktadır. Matematik ve fen 
Daha fazla
  UKEB Okullarının felsefesi olan sağlık-oyun-spor düşüncesinden yola çıkılarak çocukların yetişme çağındayken mutlaka bir spor dalı ile uğraşması desteklenmektedir. Öğrencilerin 3.sınıf seviyesine geldiklerinde sportif tarama 
Daha fazla
“Matematik, Bilim ve Teknoloji Haftası” kapsamında 2 ve 3. sınıflar arasında ‘’Reversi Turnuvası’’; 4, 5 ve 6. sınıflar arasında ‘’Koridor Turnuvası’’ düzenlenmiştir. Bu etkinliklerle öğrenciler 
Daha fazla