MÜZİK VE MATEMATİK BİR ARADA

  4-14 Mart tarihleri arasında düzenlenen ‘’Matematik, Bilim ve Teknoloji Haftası’’ kapsamında müzik dersinde 4. sınıf öğrencilerinin katılımı ile müzik eğitiminde matematiğin yeri konu başlıklı “ Ses Nasıl Yayılır? ” deneyi ele alındı. İlk olarak Filozof Boethius tarafından isimlendirilen notalar daha sonra 1030 yılında Arezzo Katedrali’nin rahibi Guido D’arezzo tarafından yeniden isimlendirilmiş ve günümüze kadar bu halini korumuştur.  Müzikteki matematiksel gizemi keşfederek yazıya dökmenin temeli ise Pisagor (Pythagoras, M.Ö. 530-450) tarafından atılmıştır. 

  İlk olarak derslerde matematik ve müziğin ilişkisi konusuna giriş yapılıp sonrasında her öğrencinin birer adet soda şişesi getirmesi ile ksilofon deneyi gerçekleştirildi. Daha sonra gönüllü olan öğrenciler ile sunum hazırlanarak 5. sınıf öğrencilerine keyifli bir sunum gerçekleştirildi. Birçok konu başlığı ile notaları bulan ve notanın seslerini keşfeden bilim insanları hakkında bilgi verilerek 5. sınıf öğrencilerinin müzik ve matematik arasındaki bağlantıyı daha iyi kavrayabilmeleri sağlandı.  

  Müzik ve matematik arasında kuvvetli bir bağ vardır. Matematik olmasa müzik düzgün olamazdı. Öğrencilerin müzik ve matematik arasındaki ilişkiyi sunumları ile daha iyi kavradığı gözlemlenmiş ve iki dersin ayrılmaz bir bütün olduğunu daha iyi anlaşılmıştır. 

Yorumlar devre dışı bırakıldı.