BİLİM DOLU BİR GEZİ SERÜVENİ

Gizil birçok öğrenmenin başlangıcı ve merakın tetiklediği yeni öğrenmelere yol açan bir süreç olarak tanımlanan, hayata başka bir pencereden bakmayı öğrettiği gibi eski bilgilerini gözden geçirmelerini ve yeni keşifler için motive olmalarını sağlayan okul dışı geziler, UKEB programlarında önemli bir yer tutmaktadır.

Nisan ayı içinde Karabağlar Belediyesi Nasreddin Hoca Çocuk Bilim ve Kültür Merkezi ‘ne okuldaki tüm kademelerin dahil edildiği bir gezi programı hayata geçirildi. Gezi süresince her kademe, seviyesine uygun sergi alanlarını gezerek rehber eşliğinde etkinliklere katılım sağladı. İlkokul kademelerimiz üç boyutlu gezegen modelleriyle evreni tanıma ve farklı konuları somutlaştırma fırsatı bulurken ortaokul kademelerimiz astronominin detaylarına ait bilgiler edinerek sınıf kademesine uygun fen bilimleri dersi ile bağlantılı etkinlik ve deneyleri gerçekleştirdiler.

Karabağlar Belediyesi tarafından düzenlenen alan ve içerisindeki yapılanma her çocuk için yeni deneyim ve keşiflere yol açacaktır. Böylesine etkili ve dolu bir faaliyet alanı tasarlayan belediyemize ve içeriği düzenleyen çalışanlara teşekkür ederiz.

Yorumlar devre dışı bırakıldı.