İLKOKULDA MÜZİK DERSİ  

  UKEB Okullarında ilkokul 3. sınıf öğrencilerine verilen müzik eğitimiyle öğrencilerin öncelikle bilinçli bir müzik dinleyicisi olmaları hedeflenmektedir. Öğrencilerin ulusal ve evrensel müzik türlerini tanıyarak karşılaştırma, eleştirel düşünme becerileri geliştirilmektedir. Öğrencilerin seslerini doğru kullanmaları için ortam hazırlayarak ilgi ve yetenekleri doğrultusunda farklı müzik aletleriyle tanışmaları sağlanmaktadır. 

  Orff ritim çalgıları ve bireysel çalgılar eşliğinde temel müzik bilgisi kazandırılırken öğrencilerin müziği günlük yaşamlarına katmaları, müziksel yaratıcılıklarını ortaya çıkarmaları ve düzeylerine uygun şarkı söylemeleri de sağlanmaktadır. 

  Bu ay uygulanan proje kapsamında ‘’Barok Dönem’’ sanatçısı Antonio Vivaldi tanıtılacaktır. (Başlıca Eserleri: Dört Mevsim, Gloria, Mandolin Konçertoları.) Antonio Vivaldi’nin hayatından bilgiler edinip eserlerini dinleyen öğrencilerin dans çalışmaları ve beraberinde eserlerinden yapılmış ‘’Musicograma’’ çalışmaları ile müziği anlama, çözümleme, çalgılar ile eşlik etme ve müzik kültürü ve beğenisini kazanması hedeflenmektedir. 

  Öğrencilerin UKEB’de ilgi ve yetenekleri doğrultusunda okul veya okul dışında eğitimlerini aldıkları enstrümanlarla etkinliklere yönlendirilerek özel çabalarını geliştirebilmeleri sağlamaktadır. Öğrenciler bu çalışmalarını belirli gün ve haftalarda yapılan sanat günlerinde sergileme imkânı bulmaktadır. 

Yorumlar devre dışı bırakıldı.