MÜNAZARA TURNUVASI

UKEB Okulları olarak öğrencilerimizi düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen ve gerektiğinde savunduğu düşünceleri tartışabilen bireyler olarak yetiştirmek eğitim felsefelerimizdendir. Bu doğrultuda bu sene üçüncüsünü düzenlediğimiz “Münazara Turnuvası” ile bu felsefeyi bir kez daha desteklemiş olduk. Öğrencilerimiz takım olma bilinciyle güncel konuları saygı çerçevesinde tartışıp kendi düşüncelerini çeşitli argümanlarla desteklediler. Böylece öğrencilerimizin, dilimizin inceliklerini de kullanarak hem topluluk karşısında kendini ifade etme becerileri hem de özgüvenleri bir kez daha desteklenmiş oldu.

Yorumlar devre dışı bırakıldı.