STEAM CHALLENGE

UKEB okulları YETMER Programlarında projeye dayalı, uygulamaya dönük, disiplinler arası bir eğitim yaklaşımı uygulanmaktadır. Böylece düşündüğünü hayata geçirebilen, yenilikçi, yaratıcı, üretken bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir.

YETMER programı kapsamında birinci dönem çalışmalarının son aşaması oalrak “meydan okuma” görevi yapıldı. 6. ve 7. Sınıf öğrencilerimiz danışmanları ile meydan okuma görevi için malzemelere karar vererek kendi özgün tasarımlarını yarattılar. Etkinlik kapsamında kritik düşünme, yaratıcılık gibi üst düzey düşünme becerilerini geliştirirken temel bilgilerini tasarımlarını uygun şekilde yapmak için kullandılar.

Önceki Haber

Yorumlar devre dışı bırakıldı.