Okulumuzda 1.sınıf öğrencilerimiz ile yürüttüğümüz ve öğrencilerimizin bireysel gelişmelerini yakından takip etmemizi destekleyen ‘’Mindfulness’’ programı, bilinçli farkındalığın gelişimine destek verme ve öğrencilerin yatkınlıklarının olduğu alanlarda derinlemesine çalışma imkânı bulmaları amacıyla uygulanmaktadır. Öğrenciler, gruplara ayrıldıktan sonra yıl boyunca 8 farklı alanda çalışmalara katılarak her alanda yapılan çalışmaların sonunda belirlenen kriterler ve bireysel performansları doğrultusunda objektif bir şekilde değerlendirilmektedir. Bu sayede öğrencilerin güçlü oldukları ya da güçlük yaşadıkları alanlarda çalışılması, öğrencinin kişisel gelişiminin bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilmesi ve sağlıklı yol haritasının belirlenmesi sağlanmaktadır. 

Yorumlar devre dışı bırakıldı.