Okulumuzda uluslararası kriterlere dayalı dil yetkinliği ölçümlerine ilkokul basamağını da dahil etmek amacıyla 4.sınıf öğrencilerimize TOEFL JUNIOR/PRIMARY sınavı uygulanmıştır. Öğrencilerimizin akademik gelişiminin dış kaynaklar tarafından da objektif bir şekilde değerlendirilmesi amaçlanan sınavda, öğrencilerimiz iki önemli beceri olan ‘’Okuma (Reading) ve Dinleme (Listening)’’ bölümü sorularına yanıt verdiler ve ‘’Common European Framework (CEFR)’’ aralıklarına göre başarılı sonuçlara ulaştılar.

Yorumlar devre dışı bırakıldı.