ASA (ADVANCE SUCCESS ACADEMY) 

 Öğrencilerimizin konu ve kazanımları tam olarak öğrenmesi hedefi ile küçük grup çalışmaları planlamaktayız. Bu çalışmalar ölçme ve değerlendirme sürecinden sonra planlanarak sınıf mevcudundan daha küçük gruplar ile farklı derslerde etüt çalışmaları yapılmaktadır. Sene boyunca yaptığımız Türkiye geneli sınavlardan sonra grup dinamikleri değişerek öncelik verilmesi gereken disiplin alanları belirlenmektedir. 

Yorumlar devre dışı bırakıldı.