ESCHER’İN SIRRI

Matematik ve sanat insanoğlunun zihnindeki (potansiyel olarak duran) bağlantılı kavramlardan ikisidir. Bu kavramları işlevsel olarak bağlantılandırabilmek ancak onların içeriğindeki alt öğrenmeleri, kazanımları bilmekle mümkündür. Öğrencilerimizin zihinlerindeki potansiyel bağlantıyı aktive edebilmek için bilim adamları ve sanatçıları derinden etkileyen Escher’in dünyasına 8. Sınıf öğrencilerimizle bir yolculuk yaptık. Bu noktada sanatın içindeki matematiği öğrencilere keşfettirmek amacıyla bu iki disiplin ile ilgili bir çalışma hayata geçirildi. Bu çalışmaların matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmeyi, derin ve anlamlı öğrenmeyi sağlıyor olması müfredatın dışında yapılan YETMER programının en önemli çıktılarındandır. Öğrenmeleri kalıcı ve somut hale dönüştürmek onları bildiklerini ve bilmediklerini sorgulayan bireyler olmaya teşvik etmek yaşayan okulların en önemli görevi olmalıdır.

Yorumlar devre dışı bırakıldı.