İLKOKUL’DA USLOOP DERSLERİ

      İlkokul öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini desteklemeyi ve özgüvenlerini arttırmayı hedefleyen özel bir program olan ‘’Usloop’’ dersleri 18-22 Eylül haftasında başladı. İlk derste “ UKEB‘te Yaşam ” konusu ele alındı.  

  “Derse Giriş-Dersten Çıkış”, “Etkin Teneffüs Kullanımı”, “Koridor ve Merdivenlerde Doğru Hareketler” konuları uygulamalı olarak işlendi. 

 Öğrencilerimiz konularla ilgili fikirlerini paylaşarak örneklendirmeler yaptılar. Dersin ilerleyen kısmında doğaçlama çalışmaları yaparak konuyu uygulamalı olarak işlediler. 

  İlerleyen haftalarda görgü ve nezaket kuralları, giyim, kuşam, duruş, konuşma, diksiyon gibi bireysel imajları çocuklarımızın entelektüel algılarını geliştirecek şekilde planladık.  

  Öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini destekleyen ‘’Usloop’’ derslerimizin yıl boyunca devam edeceğini duyan öğrencilerimiz sabırsızlıkla yeni derslerini bekleyeceklerini ifade ettiler. 

Yorumlar devre dışı bırakıldı.