Birinci sınıflarımız ile eylül ayından itibaren müzik derslerimize başladık. İlk olarak mekânı tanıma ve grup çalışmalarıyla ritimli tanışma oyunları oynadık. Sonrasında ‘’Müziğin ABC’si’’ kitabımızdan notaların temel kavramlarını çıkartmalar ile çalışmaya başladık. Bununla beraber melodika çalgımızda çalım pozisyonlarını öğrenmeye ve küçük etüt parçaları çalmaya devam ediyoruz.  

 

  Okulumuzda uygulanan Orff eğitimi sayesinde ise sadece yetenekli çocukları ön plana çıkarmayıp her çocuğun kendini ifade etmesine, hareket ve ritimle derslere katılım göstermesine olanak sağlamaktayız. Doğaçlamayla renklenen derslerimizde çocukların enstrümanlarla ortaya çıkardığı ritimler zamanla notalara ve dansa dönüşmektedir. Böylelikle öğrencilerimiz psikolojik gelişimlerine önemli ölçüde katkı sağlayan süreç odaklı bir eğitim almaktadırlar. 

 

  UKEB Okullarında 1. sınıf öğrencilerimize öncelikle müziği sevdirmeyi ve müzikal ritmik yaratıcılığı kazandırmayı amaçlamaktayız. Öğrencilerin disiplin, adaptasyon, rahatlama, özgüven, sorumluluk ve kişisel düşünce gibi kişilik özelliklerini geliştirmek; kendi müziğini ve kültürünü tanıyarak ve tanıtarak farklı kültürlere saygı duymalarını sağlamak ve Atatürk’ün ulusal ve evrensel müziğe verdiği değeri sahiplendirmek başlıca hedeflerimizdendir. 

 

  UKEB Okulları müziksel birikimlerini arttıran, dönemin özelliklerini en iyi biçimde yansıtan yapıtları tanıyan, müziği dinlerken neyi niçin dinlediğini bilen, ilgili ve meraklı dinleyiciler yetiştirmektedir. 

Yorumlar devre dışı bırakıldı.