UKEB LIFE DERSLERİ

UKEBLIFE dersleri, UKEB Okullarının ilkokul ve ortaokul öğrencilerine hem bugünün hem de yarının mesleklerini tanımaları için fırsatlar yaratan özel bir programdır. Çeşitli meslek dallarından davet edilen konuklar mesleklerinin iyi ve kötü yanlarını, deneyimlerini ve başarı hikâyelerini öğrencilerle paylaşmaktadır. Bu sayede öğrenciler birinci ağızdan yani çeşitli meslek erbaplarından en doğru bilgiyi alarak ilgi alanlarını genişletebilmekte ve bu ilgi alanında yaptığı araştırmalarla kendini geliştirebilmektedir.  

  UKEBLIFE derslerinde öğrenciler, konuklara meslekleri ile ilgili merak ettiklerini sorarak birçok meslek hakkında bilgi ve vizyon sahibi olmaktadırlar. Aynı zamanda öğrenciler uzman konukların meslek hayatlarındaki başarı hikâyelerini, hangi aşamalardan geçtiklerini, kendilerini nasıl geliştirdiklerini ve keşkelerini dinleyerek aslında dinlemenin konuşmaktan daha önemli olduğunu anlamaktadırlar. 

Yorumlar devre dışı bırakıldı.