YETMER (Yetenek Keşfetme ve Geliştirme Merkezi) programı kapsamında yürütülen projelerin problem belirleme ve veri toplama süreçleri jüriye yapılan sunumlar ile değerlendiriliyor. Öğrencilerimizin girişimcilik ve kendini ifade etme becerilerinin yanı sıra sunum yapma becerilerini de destekleyen değerlendirme adımı, geleceğin girişimcisi olmaya giden yolda öğrenciler için değerli bir basamak olmaktadır. Proje grupları, ekip olarak veri analizi basamağını tamamlayarak ulusal ve uluslararası yarışmalara katılım için ikinci bir değerlendirmeye alınacaktır 

Yorumlar devre dışı bırakıldı.